SOBIBÓR - De bouw van een nieuw herinneringscentrum bij voormalig concentratiekamp Sobibór is in volle gang. Waarschijnlijk kan het volgend jaar geopend worden. De provincie Gelderland is één van de initiatiefnemers van de bouw van het nieuwe herinneringscentrum.

Sobibór was een Duits vernietigingskamp in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het kamp zijn minstens 170.000 mensen omgebracht. De meeste slachtoffers kwamen uit Polen. Van de ruim 34.000 Nederlandse Joden die naar Sobibór zijn gedeporteerd, hebben slechts achttien de oorlog overleefd, 15 vrouwen en 3 mannen.

De provincie Gelderland heeft al jaren een samenwerking met de Poolse provincie Lubelski, waar Sobibór onder valt. Gelderland steunt verschillende projecten die de herinnering aan het voormalige vernietigingskamp levend houden, zoals een jaarlijkse excursie van Gelderse jongeren naar het kamp en een lespakket voor middelbare scholen.

Asvelden afgedekt

Het terrein van het voormalige vernietigingskamp was aan een herinrichting toe. Zo zijn de asvelden inmiddels afgedekt. Het kwam regelmatig voor dat bezoekers kleine botscherven in het gras van de asvelden vonden en daarom moesten deze velden zo snel mogelijk worden afgeschermd en afgedekt. In het nieuwe bezoekerscentrum komt een museum dat de bezoekers informeert over de geschiedenis van het kamp.

De afgedekte asvelden in Sobibór - foto: Doede Sijtsma


Provinciemedewerker Doede Sijtsma is net terug uit Sobibór, hij meldt op zijn Twitteraccount dat de werkzaamheden aan het nieuwe bezoekerscentrum in volle gang zijn. Het gebouw moet in de zomer van 2020 klaar zijn en men hoopt dat de permanente tentoonstelling in oktober 2020 geopend kan worden.