OTTERLO - Puinresten van het voormalige Duitse vliegveld Fliegerhorst Deelen gaan de verzuring van de bodem in het Nationale Park De Hoge Veluwe tegen. Die ontdekking werd bij toeval gedaan.

Op de plek van het vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog zit de bodem nog vol met steen- en betonresten. Het viel op dat juist daar zeldzame planten voorkomen. Ook de droge heide is er van betere kwaliteit dan op veel andere plekken op de Veluwe.

Tekst gaat verder na de video:

Metingen toonden aan dat dat komt doordat de bodem op die plekken minder verzuurd is. Het puin in de bodem geeft door verwering geleidelijk mineralen af, waardoor de bodemkwaliteit verbetert. Sinds 2015 wordt daarom in het park onderzoek gedaan naar de effecten van steenmeel in het heidelandschap. 

Eerste resultaten positief

Steenmeel is niets anders dan fijngemalen gesteente. Door het uit te strooien komen de mineralen die erin zitten heel langzaam terecht in de bodem. Dit proces kan wel 20 tot 30 jaar duren. Door steenmeel te kiezen dat past bij de mineralen die door verzuring uit de bodem verdwenen zijn, kan het helpen om de bodemkwaliteit te herstellen. De eerste resultaten zijn positief, vertelt boswachter Henk Ruseler van het Nationale Park De Hoge Veluwe. De proef is daarom onlangs verder uitgebreid. 

Afbeelding
Foto: Omroep Gelderland

Mineralen verdwijnen uit de bodem

De bodem verzuurt door de uitstoot in de landbouw, het verkeer en de industrie. Het gaat om stoffen als ammoniak en stikstofoxide. Dat komt terecht in het oppervlaktewater en in de atmosfeer. Doordat het een chemische reactie aangaat met andere stoffen, ontstaat salpeterzuur of zwavelzuur. Door die verzuring verdwijnen mineralen uit de bodem. Bomen en planten en uiteindelijk ook insecten en andere dieren nemen hierdoor in aantal af of verdwijnen zelfs helemaal. Dat heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit.

Steenmeel kan dus helpen om te voorkomen dat heidevelden en bossen verdwijnen. 'Een definitieve oplossing is het niet', zegt Ruseler. 'We moeten er natuurlijk alles aan doen om de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan.'

Lees hier over de aanleg van Fliegerhorst Deelen.