SAINTE-MÈRE-ÉGLISE - Hoe reageerden de kranten op de invasie in Normandië ? Dat verschilde natuurlijk per dagblad omdat veel Nederlandse uitgevers door de bezetter werden aangestuurd. Hieronder een serie buitenlandse D-day-koppen en een serie (foute) Nederlandse kranten.

Verzetskrant De Vrijheid

Pro-Duitse Utrechtse Courant: 'Heldhaftige Duitsche afweer'

In de VS uitgegeven: De Volksvriend

Pro-Duitse Gooi- en Eemlander