ELSPEET - Het oorlogsmonument op de begraafplaats in Elspeet blijft staan op de plek waar de jaarlijkse 4 mei-herdenking wordt gehouden. Dat heeft het college van Nunspeet besloten. De steen zal worden ingepast in een 'waardig' monument.

Het Team Elspeet Historie wilde dat het herdenkingsmonument werd teruggeplaatst in het centrum van Elspeet, maar kreeg weinig steun uit het dorp. 

Burgemeester Van de Weerd laat in een reactie weten dat hij begrip heeft voor de denkwijze van het Team Elspeet Historie. 'Op zich geen onlogische gedachten. Maar na een zorgvuldige en brede afweging van alle belangen heeft het college besloten om het monument in te passen in een herdenkingsmonument, op de plek waar de jaarlijkse herdenkingen plaatsvinden.'