Het bestuur van het Ettens Mannenkoor heeft besloten, gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus om het driedaagse bevrijdingsspektakel “Van Bezetting tot Vrijheid” te verschuiven naar vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021. 

 

OPENLUCHTHERDENKING 'VAN BEZETTING TOT VRIJHEID' IN ETTEN

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De wereld maakt zich op voor een massale herdenking en alles wijst erop dat dit moment wordt aangegrepen om te waarschuwen voor herhaling. Op vele plekken in de wereld is het zeer onrustig en staat de vrijheid van miljoenen mensen op het spel. Onderdrukking door dictators en een groeiend nationalisme drijft landen uiteen. Dat terwijl juist samenwerking de sleutel is tot het behouden van de vrede. Een vrede die zo vanzelfsprekend lijkt. Helaas is dat niet zo. Wij zijn aan zet om er voor te zorgen dat niet vergeten wordt dat honderdduizenden mensen zijn gestorven voor onze vrijheid. Zie ook de website.

De kaartverkoop gaat van start op zaterdag 26 oktober met diverse voorproefjes van wat bezoekers in 2020 kunnen verwachten.

Ettens Mannenkoor

Het Ettens Mannenkoor heeft het voortouw genomen om op 5, 6 en 7 juni 2020 de 75-jarige herdenking op een indringende wijze te laten plaatsvinden. Hierbij zal het worden ondersteund door de Ettense verenigingen, bedrijven en vrijwilligers. De bedoeling is om een groot schouwspel te organiseren zoals in het verleden al diverse openluchtspelen werden opgevoerd in Etten.

Het plan is om drie avonden midden in het historisch centrum van het dorp, in de openlucht, het oorlogsverhaal zo realistisch mogelijk te vertellen en weer te geven. Geen geromantiseerde uitbeelding, maar de oorlog verteld met alle rauwheid, onderdrukking, verdriet en verraad die deze met zich meebracht. Aan bod komen Ettense oorlogsgebeurtenissen, maar ook landelijke thema’s worden uitgebeeld.

Etten denkt op deze wijze van herdenken het beste de gruwel van een wereldoorlog te kunnen tonen. Om daarmee de boodschap aan ons en de jeugd door te gegeven dat dit nooit, maar dan ook nooit meer mag gebeuren.

Historisch verantwoord

Voorwaarde is om het oorlogsverhaal zo realistisch mogelijk uit te beelden. Het onderwerp is te belangrijk om gemakzuchtig aan te pakken. Proberen een oorlog uit te beelden is op voorhand al nagenoeg onmogelijk, maar Etten gaat het proberen. De scènes worden gespeeld door de Ettense Toneelvereniging en re-enactmentgroepen voeren de Duitse en Canadese soldaten ten tonele. Daarnaast zet ‘Keep Them Rolling’ historisch oorlogsmateriaal in, zoals legervoertuigen, motoren en tanks. De Canadese soldaten komen in actie voor de omvangrijke bevrijdingsscène van Etten. Daarvoor zullen ook tientallen figuranten worden ingezet.

Een gespecialiseerd bedrijf wordt ingehuurd voor 'special effects' zoals bominslagen, geweervuur, rook en schietende tanks. Maar ook voor een ander belangrijk facet van de Ettense oorlogsjaren: het bijna dagelijks overkomen van de tientallen bommenwerpers die richting het Ruhrgebied vlogen om de Duitse oorlogsindustrie te bombarderen.

Koninklijke Luchtmacht en een Dakota

Verzoeken zijn uitgegaan naar de Koninklijke Luchtmacht en Stichting Koninklijke Historische Vlucht, om iedere avond een bommenwerper en een jachttoestel boven Etten te laten vliegen. Om zo het dramatische gevecht tussen de Stirling bommenwerper en de Duitse nachtjager uit te beelden. De beslissing of het Ettense verzoek wordt ingewilligd valt pas begin 2020.

Daarnaast is de organisatie druk doende om een gedeelte van een Dakota vliegtuig naar Etten te krijgen voor de beroemde scène waarin Koningin Wilhelmina weer voet zet op Nederlandse bodem. Of beide plannen gaan lukken is nog onzeker, maar het zou fantastisch zijn. De zoeklichten zijn al wel gereserveerd.

Schakelen met Canada

Etten werd op Paaszaterdag 31 maart 1945 bevrijd door het Canadese South Saskatchewan Regiment. Aanwezig bij de Ettense bevrijding was kapitein Cecil Law. Cecil is enkele keren in Etten geweest, onder andere in 2005 bij de onthulling van het oorlogsmonument in het dorp. Samen met twee collega's kreeg hij een hoge militaire onderscheiding uitgereikt, direct na de bevrijding van Etten. Ook deze gebeurtenis komt terug in het openluchtspel. Tijdens de voorstelling wordt in een scène geschakeld met de familie Maloney in Canada. Zij hebben twee zoons in de oorlog en volgen alles op de voet. Dat doen ze onder andere via de krant ‘The Vancouver Sun’ waarin een artikel verschijnt met de kop:

City Men Play Major Role In Etten Capture

Vijf Canadese soldaten sneuvelen tijdens de bevrijding van Etten. Het thuisfront moet worden geïnformeerd met dit vreselijke nieuws. Zo ook de familie Maloney. Voor deze dramatische scène wordt een authentieke Canadese veranda gebouwd. Op die veranda krijgt de familie Maloney een vreselijk bericht dat wordt overgebracht door het Canadese leger.

Zang en muziek maken iedere voorstelling compleet

Het Ettens Mannenkoor grijpt natuurlijk deze bijzondere gelegenheid aan om iedere avond het beste van zichzelf te laten zien en horen. 100 mannen, muzikaal ondersteund door Harmonie Onderling Genoegen en City of Apeldoorn Pipes and Drums. Bijzonder is ook de medewerking van The Royal Canadian Legion Branch 005. Na twee scènes volgen telkens muziekstukken die allemaal betrekking hebben op het oorlogsdrama, heldenmoed, broederschap en gedenken. Een bijzondere, maar perfecte combinatie om zo af en toe de druk wat van de ketel te halen en de bezoekers op adem te laten komen. Het publiek wordt door een verteller door het hele openluchtspel geloodst.

De locatie

De voorstellingen spelen zich af in het historisch centrum van Etten. Decor is het oude St. Lidwinaklooster met de huizen eromheen. Het kloostergebouw zal dienst doen als ‘Schreib Stube’ van de Duitse bezetter. Voor het klooster komt het overdekte podium te staan voor de optredende zangers en muzikanten. Op het dorpsplein verrijst een tribune met kuipstoeltjes voor ruim 1000 bezoekers.